I agree to the processing of my personal data by Jobland.pl sp. z o. o. with the registered office in Warsaw, ul. Okopowa 47/26, 01-059, for the purpose of sending information about job offers posted on www.jobland.pl. Providing data is voluntary. The basis for data processing is my consent. I have the right to withdraw my consent at any time. Personal data will be processed until this permission is revoked. I have the right to request access to my personal data, ammendments, deletion or limiting processing, and the right to submit a complaint to the supervisory authority. If you have any questions regarding the processing of personal data, please contact Jobland.pl Sp. z o.o. at: kontakt@jobland.pl

CLOSE

PORADY I WSKAZÓWKI

ZASADY - PRACA W WIELKIEJ BRYTANII

  • Uzyskanie Numeru Ubezpieczenia Społecznego (National Insurance Number)

    Podjęcie pracy w Wielkiej Brytanii nie wymaga uzyskania żadnych zezwoleń. Konieczne jest jednak dopełnienie pewnych formalności urzędowych. Osoby podejmujące pracę w Wielkiej Brytanii powinny uzyskać własny numer ubezpieczenia społecznego (NINO - National Insurance Number). Jest to pierwsza formalność, której należy dokonać niezwłocznie po przyjeździe do Zjednoczonego Królestwa. 
    NINO potwierdza rejestrację w brytyjskim systemie podatkowym i ubezpieczeń społecznych. Jest to odpowiednik polskiego numeru NIP. Posiadanie numeru jest przede wszystkim w interesie pracownika, ponieważ bez tego numeru nie ma możliwości prawidłowego zaliczenia odprowadzanych składek na konto przyszłej emerytury ani korzystania z przysługujących przywilejów. Również pracodawcy będą wymagać posiadania NINO, będzie on także wymagany przy wszelkich formalnościach urzędowych, a jego brak spowoduje różnego rodzaju trudności. Przez pewien czas możliwa jest praca bez numeru NINO, co nie zmienia faktu, że jak najszybsze jego uzyskanie jest bardzo ważne. 
    Wszelkie informacje dostępne są (po angielsku) przez Infolinię National Insurance Helpline _ tel. 01622 702 845. 

ZASADY - PRACA W IRLANDII